Skip to content

Skóli opnar kl. 10:20 skv. stundatöflu þriðjudaginn 6. apríl 2021 – English and Polish below – ekkert sund

Samkvæmt nýrri reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar opna grunnskólar, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar að nýju þriðjudaginn 6. apríl en með ákveðnum takmörkunum í samræmi við tillögur sóttvarnalæknis. Ákveðið hefur verið að skipulagstími verði að morgni þriðjudagsins til kl. 10:20  svo starfsfólk hafi tíma til að undirbúa húsnæði og skipulag til samræmis við ríkjandi takmarkanir. Nemendur mæta því ekki fyrr en kl. 10:20 samkvæmt stundaskrá í grunnskólann.

Subject: Primary schools, after school activities and youth clubs will open again

Dear Parents
According to a new regulation on the restriction due to the epidemic primary schools, after school activities and youth clubs will open again with certain restrictions on Tuesday April the 6th, in accordance with the recommendations of the epidemiologist.
It has been decided that Tuesday morning will be staff preparation time until 10:20, to prepare housing and planning in accordance with prevailing restrictions. Therefore schools opens for students at 10:20 o´clock.

Temat: Ponowne otwarcie szkól podstawowych, swietlic i centrum mlodziezowych.

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z nowym rozporzadzeniem w sprawie ograniczen pracy szkól oraz swietlic z powodu epidemii, szkoly podstawowe oraz swietlice zostana ponownie otwarte we wtorek 6 kwietnia 2021, jednak z pewnymi ograniczeniami, kt?re musza byc zgodne z zaleceniami epidemiologa. Zdecydowano, ze 6 kwietnia do godziny 10:20 bedzie dzien organizacyjny, kt?ry zostanie wykorzystany przez kierownictwo i personel do reorganizacji pracy szkoly oraz swietlic w ciagu najblizszych kilku dni i dostosowania sie do bardziej rygorystycznych srodków zwalczania epidemii. Uczniowie nie przychodza do szkoly podstawowej przed godzina 10:20 w dniu 6 kwietnia.