Skip to content

Kjörnir bekkjarfulltrúar

1. bekkur

Linda Björk Ingvadóttir - lindabingvad@gmail.com

Jóhanna Lilja Hólm - johannal.holm@gmail.com

Sigrún María Líndal - siigrun94@gmail.com

 

3.bekkur
4.bekkur
5.GH
5.GIA
7.MMR
7.DG
9.JÓ
10.IG
10.BAS
2.bekkur
5.HS
6.ILK
6.EH
9.RMA

Bekkjarfulltrúar

Hver bekkur á sína bekkjarfulltrúa sem kosnir eru í upphafi skólaárs ár hvert. Umsjónarkennari sér um að kosnir séu bekkjarfulltrúar.

Hlutverk bekkjarfulltrúa
• Þeir gegna hlutverki verkstjóra sem hafa jákvæða hvatningu að leiðarljósi.
• Þeir halda utan um dagskrá sem er ákveðin á sameiginlegum fundi foreldra í
bekknum að undangenginni athugun á viðhorfum og óskum barnanna. Mikilvægt
er að taka mið af áhugasviði barna og foreldra og nýta þau tækifæri sem þar
gefast.
• Bekkjarfulltrúar eru jafnframt tengiliðir bekkjarins við stjórn foreldrafélags,
skólaráð, skólastjórnendur og umsjónarkennara.
• Bekkjarfulltrúar halda utan um gögn er varða bekkinn og starf foreldrafélagsins,
bæði á rafrænu formi og á pappír
• Bekkjarfulltrúar stuðla að því að foreldrar velji nýjan fulltrúa þegar þeir láta af
störfum.

 

Nöfn og netföng bekkjarfulltrúa er að finna í Starfsáætlun skólans undir "Skólinn"

Leiðbeiningar um störf bekkjarfulltrúa