Skip to content

Skólaráð

Skólaráð Skólaráð Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald og skal slíkt ráð starfa við hvern grunnskóla. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun skólans og mótun sérkenna hans. Ráðið fjallar m.a. um eftirfarandi málefni:
• Skólanámskrá skólans
• Árlega starfsáætlun
• Rekstraráætlun Þegar fyrirhugaðar eru miklar breytingar á skólahaldi sendir skólaráð frá sér umsögn um málið áður en endanleg ákvörðun er tekin. Skólaráð hefur það hlutverk einnig að fylgjast með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Ráðið er skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, þessir aðilar eru:
• Tveir fulltrúar kennara
• Einn fulltrúi annars starfsfólks viðkomandi skóla
• Tveir fulltrúar nemenda
• Tveir fulltrúar foreldra
• Skólastjóri
• Einn aðili úr grenndarsamfélagi skólans

Skólastjóri stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess, auk þess ber honum að boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags skólans a.m.k. einu sinni á ári.

Fulltrúar í skólaráði

Dagný Katla Kristinsdóttir 10.b- fulltrúi nemenda,

Jósef Farajsson9.b- fulltrúi nemenda,

Mikael Marínó Rívera – fulltrúi kennara,

Vilborg Anna Árnadóttir – fulltrúi kennara,

Ásrún Ýr Rúnarsdóttir – fulltrúi grenndarsamfélagsins,

Erla Bára Ragnarsdóttir – fulltrúi foreldra,

Ásgerður Arna Sófusdóttir– fulltrúi foreldra,

Aneta Kamila Klimatszewska – fulltrúi starfsmanna,

Þóranna R. Ólafsdóttir – skólastjóri og ritari.

Fundargerðir

  1. fundur – 27. október 2021
  2. fundur – 7.desember 2021
  3. fundur – 31. mars 2022 
  4. fundur – 30. maí 2022 
  1. fundur – 15. október 2020
  2. fundur – 2. desember 2020
  3. fundur – 3. mars 2021
  4. fundur – 26. apríl 2021
  5. fundur – féll niður